Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay – Nguyễn Tất Thu

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 21/7/18
  Tài liệu gồm 13 trang tuyển chọn 88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay, tài liệu do thầy Nguyễn Tất Thu biên soạn.
  Trích dẫn tài liệu:
  + Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
  A. Hai khối chóp có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau thì bằng nhau
  B. Hai khối hộp chữ nhật có cùng diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
  C. Hai khối lăng trụ có diện tích đáy và chiều cao tương ứng bằng nhau có thể tích bằng nhau
  D. Hai khối hộp lập phương có cùng diện tích toàn phần bằng nhau thì có thể tích bằng nhau
  + Cho ba điểm A, B, C cùng thuộc một mặt cầu và cho biết góc ACB = 90 độ. Ta đưa ra các khẳng định sau:
  1: Đường tròn đi qua ba điểm A,B,C nằm trên mặt cầu
  2: AB là một đường kính của mặt cầu đã cho
  3: AB không là đường kính của mặt cầu đã cho
  4: AB là đường kính của đường tròn giao tuyến tạo bởi mặt cầu và mặt phẳng (ABC)
  Trong các khẳng đỉnh trên, những khẳng định nào đúng?
  A. 1, 2 B. 2, 4
  C. 1, 4 D. 2, 3
  + Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
  A. Mặt trụ và mặt nón chứa các đường thẳng
  B. Có vô số mặt phẳng cắt mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau
  C. Luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhau cũng nằm trên một mặt nón
  D. Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu.

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ