Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

65 câu trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay – Lê Bá Bảo

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 21/7/18
  Tài liệu gồm 10 trang tuyển tập 65 bài toán trắc nghiệm chuyên đề mặt tròn xoay do thầy Lê Bá Bảo biên soạn.
  Trích dẫn tài liệu:
  + Một hình trụ tròn xoay có bán kính đáy R = 1. Trên hai đường tròn đáy, (O) và (O’), tương ứng lấy 2 điểm A, B sao cho AB = 2, góc giữa AB và trục OO’ bằng 30 độ. Xét hai khẳng định sau:
  (I) Khoảng cách giữa OO’ và AB bằng √3/2
  (II) Thể tích khối trụ là V = √3
  A. Chỉ (I) đúng
  B. Chỉ (II) đúng
  C. Cả 2 câu đều sai
  D. Cả 2 câu đều đúng
  + Cho tam giác ABC vuông cân tại C, nội tiếp trong đường tròn tâm O, đường kính AB. Xét điểm S nằm ngoài mặt phẳng (ABC) sao cho SA, SB, SC tạo với mặt phẳng
  (ABC) một góc 45 độ. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
  A. Hình tròn xoay đỉnh S, đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là hình nón tròn xoay
  B. Thiết diện qua trục của hình nón là tam giác vuông cân
  C. Khoảng cách từ O đến 2 thiết diện qua đỉnh S, là mặt phẳng (SAC) và (SBC) bằng nhau
  D. Cả ba khẳng định trên đều đúng
  + Câu 24. Cho điểm M nằm trong mặt cầu (S). Mệnh đề nào sau đây sai?
  A. Mọi mặt phẳng đi qua M đều cắt (S) theo một đường tròn
  B. Có một mặt phẳng đi qua M không cắt (S)
  C. Mọi mặt phẳng đi qua M đều cắt (S) tại hai điểm phân biệt
  D. Đường thẳng đi qua M và tâm O của mặt cầu cắt (S) tại hai điểm đối xứng nhau qua O

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  NHẤN VÀO ĐỂ XEM HƯỚNG DẪN TẢI


  Theo TEZ