Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người - Tế Đằng Dũng

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 6/4/19

  Trong cuộc sống người ta có những tầng nhu cầu khác nhau. Mỗi cá nhân trong hiện thực đều đáp ứng mỗi loại nhu cầu để sống. Sau khi nhu cầu phấn đấu của con người được đáp ứng thì nó sẽ tự nhiên mất đi, đồng thời con người sẽ đề ra tầng nhu cầu cao hơn mà phấn đấu. Con người ta không ngừng theo..

  12.jpg

  XEM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  LINK TẢI VỀ


  Theo TEZ