Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

LTTK CTV's Recent Activity

 1. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Chuyên đề định lý Ptolemy và ứng dụng trong hình học phẳng - Nguyễn Thị Nguyên Khoa

  Chuyên đề định lý Ptolemy và ứng dụng trong hình học phẳng - Nguyễn Thị Nguyên Khoa LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Chuyên đề định...

  Diễn đàn: Hình học

  25/8/19 lúc 22:31
 2. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Định lý con bướm trong hình học và ứng dụng - Hoàng Minh Quân

  Định lý con bướm trong hình học và ứng dụng - Hoàng Minh Quân LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Định lý con bướm trong hình học và...

  Diễn đàn: Hình học

  25/8/19 lúc 22:29
 3. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Hàng điểm điều hòa với vẻ đẹp quyến rũ trong hình học phẳng

  Hàng điểm điều hòa với vẻ đẹp quyến rũ trong hình học phẳng LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Hàng điểm điều hòa với vẻ đẹp quyến rũ...

  Diễn đàn: Hình học

  25/8/19 lúc 22:27
 4. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Các bài toán tam giác, tứ giác và đường tròn trong hình học phẳng ôn thi HSG

  Các bài toán tam giác, tứ giác và đường tròn trong hình học phẳng ôn thi HSG LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Các bài toán tam giác,...

  Diễn đàn: Hình học

  25/8/19 lúc 22:25
 5. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Những bất đẳng thức trong hình học và phương pháp giải chi tiết

  Những bất đẳng thức trong hình học và phương pháp giải chi tiết LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Những bất đẳng thức trong hình học...

  Diễn đàn: Bất đẳng thức và Cực trị

  25/8/19 lúc 22:21
 6. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp tọa độ tỉ cự và các ứng dụng trong hình học phẳng - Phan Đức Minh

  Phương pháp tọa độ tỉ cự và các ứng dụng trong hình học phẳng - Phan Đức Minh LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Phương pháp tọa độ tỉ...

  Diễn đàn: Hình học

  25/8/19 lúc 22:19
 7. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp đặt ẩn phụ trong phương trình vô tỷ - Võ Thành Văn

  Phương pháp đặt ẩn phụ trong phương trình vô tỷ - Võ Thành Văn LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Phương pháp đặt ẩn phụ trong phương...

  Diễn đàn: PT - BPT- HPT

  25/8/19 lúc 22:15
 8. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Tam giác và những phương trình trong tam giác - Lê Bá Khánh Trình

  Tam giác và những phương trình trong tam giác - Lê Bá Khánh Trình LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Tam giác và những phương trình...

  Diễn đàn: Hình học

  25/8/19 lúc 22:11
 9. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Một số kiến thức về hàm số tuần hoàn - Cao Minh Quang

  Một số kiến thức về hàm số tuần hoàn - Cao Minh Quang LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Một số kiến thức về hàm số tuần hoàn - Cao...

  Diễn đàn: Hàm Số - Đạo Hàm

  25/8/19 lúc 22:08
 10. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Hàm phần nguyên và những ứng dụng của nó trong giải toán

  Hàm phần nguyên và những ứng dụng của nó trong giải toán LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Hàm phần nguyên và những ứng dụng của nó...

  Diễn đàn: Số học

  25/8/19 lúc 22:05
 11. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Các chuyên đề hàm giải tích ôn thi học sinh giỏi

  Các chuyên đề hàm giải tích ôn thi học sinh giỏi LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Các chuyên đề hàm giải tích ôn thi học sinh giỏi...

  Diễn đàn: Số học

  25/8/19 lúc 21:58
 12. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Bài toán sử dụng định lý trung bình trong giải tích

  Bài toán sử dụng định lý trung bình trong giải tích LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Bài toán sử dụng định lý trung bình trong giải...

  Diễn đàn: Số học

  25/8/19 lúc 21:53
 13. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Bài toán hình học phẳng qua cách giải bằng góc định hướng - Nguyễn Lái

  Bài toán hình học phẳng qua cách giải bằng góc định hướng - Nguyễn Lái LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Bài toán hình học phẳng qua...

  Diễn đàn: Hình học

  25/8/19 lúc 21:49
 14. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Một số bài toán tìm giới hạn của Dãy truy hồi - Huỳnh Chí Hào

  Một số bài toán tìm giới hạn của Dãy truy hồi - Huỳnh Chí Hào LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Một số bài toán tìm giới hạn của Dãy...

  Diễn đàn: Dãy số - Giới hạn

  25/8/19 lúc 21:46
 15. LTTK CTV đã đăng chủ đề mới.

  Một số bài toán tìm giới hạn của Dãy tổng - Huỳnh Chí Hào

  Một số bài toán tìm giới hạn của Dãy tổng - Huỳnh Chí Hào LTTK TEZ xin giới thiệu với bạn đọc Một số bài toán tìm giới hạn của Dãy tổng...

  Diễn đàn: Dãy số - Giới hạn

  25/8/19 lúc 21:44